Statutul

 

Extras din statut

ART. 1. - Denumirea

Federația Națională Sindicală din Infrastructura Feroviară – F.N.S.I.F., este constituită în temeiul Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii nr.87/1948 și 98/1949 și în conformitate cu prevederile Legii 62/2011, funcționând ca organizație sindicală federativă și apolitică, care reunește pe baza liberului consimțământ angajații care au profesii și locuri de muncă în «Sectorul de Activitate Transporturi Terestre și Servicii Conexe», în principal din activitatea de trafic feroviar și mentenanță a infrastructurii feroviare din cadrul Companiei Naționale de Cai Ferate – CNCF «CFR» S.A.

...

ART. 3.

– F.N.S.I.F. este independenta fata de partidele politice, patronat, organe de stat (ale puterii, administratiei sau justitiei). In acest scop, pentru functiile din conducerea  sindicatului, uninominal alese, pe perioada defasurarii mandatului cei alesi se vor autosuspenda din: functii de conducere in partidele politice, functii in consilii sau in administratia locala, membrii in Consilii de Administratie ale Companiilor sau Societatilor Nationale de Cale Ferata, membrii in Consilii de Administratie ale unor companii sau societati comerciale care desfasoara activitati comerciale sau de orice natura cu C.N.C.F. « CFR » S.A.

ART.5.

Dobindirea de catre angajati a calitatii de membru de sindicat al – F.N.S.I.F. se poate face atit prin organizatiile sindicale legal constituite care solicita afilierea la – F.N.S.I.F. ., cit si individual, fara a fi membrii unei organizatii sindicale, in baza liberului consimtamint exprimat in scris printr-o cerere de adeziune prin care a luat la cunostinta si se obliga sa respecte prevederile prezentului statut.

ART.7.

Calitatea de membru al – F.N.S.I.F. se pierde in una din urmatoarele situatii:

7.1.) - cind hotaraste sa se retraga din organizatia sindicala, fara a arata motivele dar cu obligatia de a notifica in scris asupra acestui fapt unul din membrii Biroului Permanent.

7.2.) - cind este exclus in urma dezbaterii si prin votul unei majoritati de 2/3 a membrilor prezenti in sedinta Consiliului National. Excluderea se poate datora urmatoarelor motive:

a.) - incalcarea prevederilor prezentului statut sau refuzul in mod repetat si nejustificat de a participa la activitati si actiuni sindicale legale hotarite de organele de conducere colectiva ;

b.) - producerea de prejudicii materiale aduse patrimoniului – F.N.S.I.F. . ;

ART.8.

Toate cazurile de pierdere a calitatii de membru al federatiei, atit prin retragerea/excluderea organizatiei sindicale cit si in mod individual, atrag dupa sine cu aceeasi data si incetarea calitatii de organ de conducere uninominal ales al – F.N.S.I.F. sau de membru in organele de conducere colectiva ale – F.N.S.I.F. .

ART. 9.

Membrii de sindicat au dreptul sa aleaga si/sau sa fie alesi in organele de conducere.

ART. 10.

Membrii de sindicat au dreptul sa solicite si sa primeasca ajutoare materiale, consultanta si asistenta juridica in cazul conflictelor privind raporturile de munca. Aceastea se vor face cu suportarea cheltuielilor din bugetul organizatiilor sindicale membre – F.N.S.I.F. in cazul membrilor afiliati prin aceste organizatii si din bugetul – F.N.S.I.F. pentru membrii de sindicat afiliati individual in urma unei solicitari scrise a membrului de sindicat adresata Presedintelui – F.N.S.I.F.

ART. 11.

Membrii de sindicat au dreptul sa participe, cu drept la cuvint fara drept de vot, la sedintele organelor de conducere colectiva, chiar daca nu au statut de alesi sau desemnati in aceste organe de conducere.

ART. 12.

Membrii de sindicat au dreptul sa faca propuneri si sa urmareasca dezbaterea si punerea in practica a acestora, participind la promovarea intereselor profesionale, economice si sociale, respectind legile, reglementarile si Contractele Colective si Individuale de Munca.

ART. 13.

Membrii de sindicat au dreptul sa fie informati periodic asupra activitatii desfasurate de conducerea federatiei. Membrii de sindicat pot cere orice informatie, despre activitatea financiara, organizatorica sau sociala a conducerii federatiei, iar aceasta este obligata sa o faca cunoscuta.

ART. 14.

Membrii de sindicat au dreptul de a primii in cazuri deosebite (calamitati naturale, boli grave, tratamente medicale urgente, accidente de munca, cazuri de deces a rudelor de gradul I, etc.) ajutoare sociale materiale. Aceastea se vor face cu suportarea cheltuielilor din bugetul organizatiilor sindicale membre – F.N.S.I.F. in cazul membrilor afiliati prin aceste organizatii si din bugetul – F.N.S.I.F. pentru membrii de sindicat afiliati individual in urma unei solicitari scrise a membrului de sindicat adresata Presedintelui – F.N.S.I.F.

ART. 22. Organele de conducere colectiva ale – F.N.S.I.F. sunt:

22.1. BIROUL PERMANENT – B.P.

Este format din 7(sapte) membrii alesi uninominal, prin votul secret al membrilor CONSILIULUI NATIONAL, pentru un mandat de 3 (trei) ani.

22. 2. COMITETUL DIRECTOR - C.D.

Este format din membrii de sindicat alesi uninominal in functia de Presedinte din cadrul organizatiilor sindicale legal constituite care fac parte din – F.N.S.I.F.

Presedintii organizatiilor sindicale legal constituite care hotaresc sa devina membre ale – F.N.S.I.F. prin cererea de adeziune, in baza liberului consimntamint si al statutelor proprii, vor fi membrii cu drepturi depline in COMITETUL DIRECTOR odata cu aprobarea cererii de adeziune.

Membrii din BIROUL PERMANENT fac parte de drept din COMITETUL DIRECTOR.

22.3. CONSILIUL NATIONAL – C.N. - este format din :

a) Membrii de sindicat alesi uninominal pe functii in organele de conducere colectiva din cadrul organizatiilor sindicale legal constituite care fac parte din – F.N.S.I.F.

Membrii de sindicat alesi uninominal in organele de conducere colectiva ale organizatiilor sindicale legal constituite care hotaresc sa devina membre ale – F.N.S.I.F. . prin cererea de adeziune, in baza liberului consimntamint si al statutelor proprii, vor fi membrii cu drepturi depline in CONSILIUL NATIONAL odata cu aprobarea cererii de adeziune.

b) Reprezentantii membrilor de sindicat din organizatiile sindicale legal constituite membre – F.N.S.I.F. vor fi desemnati de catre acestea in baza unei norme de reprezentare de 1 la 100 membrii de sindicat, dar nu mai putin de un reprezentant pentru fiecare organizatie sindicala.

c) Reprezentantii membrilor de sindicat afiliati individual la – F.N.S.I.F. (care nu sunt membrii altor organizatii sindicale legal constituite) vor fi desemnati de catre acestia in baza unei norme de reprezentare de 1 la 100 membrii de sindicat, dar nu mai putin de un reprezentant pentru fiecare sucursala regionala feroviara sau unitate angajatoare din « Sectorul de Activitate Transporturi Terestre si Servicii Conexe ».

ART. 23.

Organele de conducere uninominal alese din cadrul – F.N.S.I.F. sunt in numar de 7(sapte), functii de conducere ce formeaza BIROUL PERMANENT pentru un mandat de 3 (trei) ani, dupa cum urmeaza :

a) PRESEDINTE - functie de conducere executiva si decizional operativa. Pentru aceasta functie candidatura poate fi depusa de oricare din presedintii organizatiilor sindicale legal constituite din – F.N.S.I.F.

b) PRIM - VICEPRESEDINTE - functie de conducere executiva si decizional operatova. Pentru aceasta functie candidatura poate fi depusa de oricare din presedintii organizatiilor sindicale legal constituite din – F.N.S.I.F.

c) SECRETAR GENERAL - functie de conducere executiva si decizional operativa. Pentru aceasta functie candidatura poate fi depusa de oricare din membrii de sindicat ales uninominal in organele colective de conducere ale organizatiilor sindicale legal constituite din – F.N.S.I.F.

d) VICEPRESEDINTE-TRAFIC– denumire generica a functiei de conducere sindicala pentru reprezentantul angajatiilor din ramura profesionala de trafic feroviar- functie de conducere executiva. Pentru aceasta functie candidatura poate fi depusa de oricare din membrii de sindicat ales uninominal in organele colective de conducere ale organizatiilor sindicale legal constituite din – F.N.S.I.F. si care isi desfasoara activitatea profesionala ca angajat in functii sau meserii din traficul feroviar.

e) VICEPRESEDINTE-INSTALATII - denumire generica a functiei de conducere sindicala pentru reprezentantul angajatiilor din ramura profesionala instalatii feroviare- functie de conducere executiva. Pentru aceasta functie candidatura poate fi depusa de oricare din membrii de sindicat ales uninominal in organele colective de conducere ale organizatiilor sindicale legal constituite din – F.N.S.I.F. si care isi desfasoara activitatea profesionala ca angajat in functii sau meserii din constructia, intretinerea sau exploatarea instalatiilor feroviare.

f) VICEPRESEDINTE–LINII - denumire generica a functiei de conducere sindicala pentru reprezentantul angajatiilor din ramura profesionala linii feroviare- functie de conducere executiva. Pentru aceasta functie candidatura poate fi depusa de oricare din membrii de sindicat ales uninominal in organele colective de conducere ale organizatiilor sindicale legal constituite din – F.N.S.I.F. si care isi desfasoara activitatea profesionala ca angajat in functii sau meserii din constructia, intretinerea sau exploatarea si intretinerea mecanizata a liniilor de cale ferata.

g) VICEPRESEDINTE–FINANCIAR - functie de conducere executiva si decizional operativa. Pentru aceasta functie candidatura poate fi depusa de oricare din membrii de sindicat ales uninominal in organele colective de conducere ale organizatiilor sindicale legal constituite din – F.N.S.I.F.

ART. 24.

Atributiile organelor de conducere colectiva din – F.N.S.I.F.

24.1. - BIROUL PERMANENT – B.P. – este organul executiv de conducere colectiva pentru un mandat de 3(trei) ani care, prin activitatea decizional operativa a membrilor sai, realizeaza punerea in aplicare a Rezolutiilor si Hotaririlor dezbatute si adoptate de Comitetul Director si de Consiliul National si are in principal urmatoarele atributii :

  1. – asigura conducerea permanenta a – F.N.S.I.F. si actioneaza pentru ducerea la indeplinire a Rezolutiilor Comitetului Director- C.D. si a Hotaririlor Consiliului National – C.N., dezbatute si adoptate in sedintele ordinare si extraordinare;……..

24.2.– COMITETUL DIRECTOR-C.D. – este organul de conducere colectiva cu rol deliberativ si decizional al – F.N.S.I.F. . pentru coordonarea intregii activitati, prin Rezolutii adoptate in conformitate cu prevederile prezentului statut si a celor prevazute prin Hotaririle adoptate de Consiliul National – C.N., avind urmatoarele atributii :

  1. – delibereaza si adopta Rezolutii privind actiunile sindicale, obiectivele urmarite si strategia de realizare a acestora (cu termene si responsabilitati) de catre Biroul Permanent – B.P. pentru perioada dintre doua sedinte ordinare sau punctual pentru cele stabilite in sedintele extraordinare;…….

24.3. – CONSILIUL NATIONAL – C.N. - este organul suprem de conducere colectiva al – F.N.S.I.F. , are rol deliberativ si decizional prin adoptarea de Hotariri asupra desfasurarii si coordonarii intregii activitati a – F.N.S.I.F. , cu urmatoarele atributii:

  1. – dezbate asupra candidaturilor depuse de membrii de sindicat pentru alegerea pe functii ale organelor de conducere din Biroul Permanent –B.P.,

  2. – alege prin vot secret organele de conducere uninominale pe functiile din Biroul Permanent.

  3. – dezbate si hotareste asupra Rezolutiilor Comitetului Director – C.D. de asigurare a interimatului sau de revocare din functie pentru membrii Biroului Permanent – B.P., indiferent de functie, pina la finalul perioadei de timp ramase pina la alegerile la termen pentru mandatul de trei ani al Biroului Permanent – B.P.;

  4. – dezbate si valideaza propunerile cadru de regulamente de functionare (organizatoric, fianciar si de alegeri) adoptate de Comitetul Director –C.D., aducind modificari daca se impun in timpul dezbaterilor inaintea adoptarii formei finale prin hotarirea care se va lua cu votul a 3/4 din membrii prezenti la sedinta ; ……

ART. 25.

Atributiile organelor uninominal alese pe functiile de conducere ale – F.N.S.I.F.

25.1. - PRESEDINTE - functie executiva si decizional operativa pentru un mandat de 3(trei) ani, ales dintre presedintii organizatiilor sindicale legal constituite din – F.N.S.I.F., cu urmatoarele atributii:

a) - urmareste si raspunde de respectarea prevederilor din STATUT, coordoneaza, dispune si raspunde pentru buna desfasurare sub toate aspectele a activitatii sindicale a – F.N.S.I.F.;

b) – reprezinta – F.N.S.I.F., in relatiile cu alte organizatii sindicale, cu reprezentantii conducerilor din adminstratiile de cale ferata, unitati feroviare sau unitati angajatoare din « Sectorul de Activitate Transporturi Terestre si Servicii Conexe », in diverse comisii sau organisme, in relatiile cu organele juridice si ale adminstratiei de stat sau cu mass- media;………….

l.) - in cazul revocarii din functie de catre Comitetul Director, atributiile acestuia vor fi preluate de Prim-Vicepresedinte pina la sedinta extraordinara a Consiliului National unde se va proceda conform prevederilor prezentului statut.

25.2. – Prim-Vicepresedinte, – functie executiva si decizional operativa pentru un mandat de 3(trei) ani, ales dintre presedintii organizatiilor sindicale legal constituite din – F.N.S.I.F., cu urmatoarele atributii:

a) - urmareste si raspunde de respectarea prevederilor din STATUT, coordoneaza, dispune si raspunde pentru buna desfasurare sub toate aspectele a activitatii sindicale a – F.N.S.I.F. ;

b) – reprezinta – F.N.S.I.F., in relatiile cu alte organizatii sindicale, cu reprezentantii conducerilor din adminstratiile de cale ferata, unitati feroviare sau unitati angajatoare din « Sectorul de Activitate Transporturi Terestre si Servicii Conexe », in diverse comisii sau organisme, in relatiile cu organele juridice si ale adminstratiei de stat sau cu mass- media;

c) –dispune asupra sarcinilor, obiectivelor sau actiunilor ce trebuiesc indeplinite de cei trei Vicepresedinti de ramuri profesionale si a Vicepresedintelui financiar din B.P., precum si de catre alte organe de conducere uninominal alese din cadrul organizatiilor sindicale componente ale federatiei, urmarind modul si finalitatea rezolvarii acestora; ………………

m) - in cazul revocarii din functie de catre Comitetul Director, atributiile acestuia vor fi preluate interimar de catre unul din membrii Biroului Permanent propus de catre Presedinte pina la sedinta extraordinara a Consiliului National unde se va proceda conform prevederilor prezentului statut.

25.3. - Secretar General - functie de conducere executiva si decizional operativa pentru un mandat de 3(trei) ani, ales dintre membrii organelor de conducere colectiva a organizatiilor sindicale legal constituite din – F.N.S.I.F. , cu urmatoarele atributii:

a) - urmareste si raspunde de respectarea prevederilor din STATUT, coordoneaza, dispune si raspunde pentru buna desfasurare a activitatii sindicale a – F.N.S.I.F.;

b) – coordoneaza elaborarea si dezbaterea in vederea aprobarii a Regulamentului Organizatoric si Regulamentul de Alegeri, avind permanent sarcina de a imbunatati prevederile acestora in vederea desfasurarii in cit mai bune conditii a activitatii sindicale din punct de vedere organizatoric a F.N.S.I.F. ;

c) – coordoneaza organizarea si desfasurarea sedintelor ordinare si extraordinare a organelor de conducere colectiva ale – F.N.S.I.F., participa la dezbaterile privind desfasurarea activitatii Biroului Permanent – B.P., Comitetului Director – C.D. si a Consiliului National – C.N. in conformitate cu STATUTUL si Regulamentele de functionare;

d) – este coordonatorul principal, din cadrul conducerii federatiei, al activitatii sindicale pentru membrii de sindicat afiliati individual direct la – F.N.S.I.F. , angajati la CNCF « CFR » S.A. ; ………….

m) - in cazul revocarii din functie de catre Comitetul Director, atributiile acestuia vor fi preluate interimar de catre unul din membrii Biroului Permanent propus de catre Presedinte pina la sedinta extraordinara a Consiliului National unde se va proceda conform prevederilor prezentului statut.

25.4. – Vicepresedinte Trafic - functie de conducere executiva pentru un mandat de 3(trei) ani, ales dintre membrii organelor de conducere colectiva a organizatiilor sindicale legal constituite din – F.N.S.I.F. si care isi desfasoara activitatea profesionala ca angajat in functii sau meserii din traficul feroviar., avind urmatoarele atributii:

a) - urmareste si raspunde de respectarea prevederilor din STATUT, coordoneaza si raspunde pentru buna desfasurare a activitatii sindicale a – F.N.S.I.F. ;

b) – este coordonatorul principal, din cadrul conducerii federatiei, al activitatii sindicale a membrilor organizatiilor sindicale legal constituite si a membrilor de sindicat afiliati individual din cadrul federatiei care sunt angajati in functii sau meserii din traficul feroviar din Compania Nationala de Cai Ferate – CNCF « CFR » S.A. ;

c) - se informeaza, dezbate si propune solutii pentru problemele aparute in asigurarea conditiilor de munca ale angajatiilor in functii sau meserii din traficul feroviar si coordoneaza dialogul cu administratia de cale ferata prin Comitetele de Securitate si Sanatate in Munca (CSSM);

h) - in cazul revocarii din functie de catre Comitetul Director, atributiile acestuia vor fi preluate interimar de catre unul din membrii Biroului Permanent propus de catre Presedinte pina la sedinta extraordinara a Consiliului National unde se va proceda conform prevederilor prezentului statut.

25.5. – Vicepresedinte-Instalatii - functie de conducere executiva pentru un mandat de 3(trei) ani, ales dintre membrii organelor de conducere colectiva a organizatiilor sindicale legal constituite din – F.N.S.I.F. si care isi desfasoara activitatea profesionala ca angajat in functii sau meserii din constructia, intretinerea sau exploatarea instalatiilor feroviare, avind urmatoarele atributii :

a) - urmareste si raspunde de respectarea prevederilor din STATUT, coordoneaza si raspunde pentru buna desfasurare a activitatii sindicale a – F.N.S.I.F. ;

b) – este coordonatorul principal, din cadrul conducerii federatiei, al activitatii sindicale a membrilor organizatiilor sindicale legal constituite si a membrilor de sindicat afiliati individual din cadrul federatiei care sunt angajati in functii sau meserii din mentenanta sau exploatarea instalatiilor feroviare din Compania Nationala de Cai Ferate – CNCF « CFR » S.A. ;

c) - se informeaza, dezbate si propune solutii pentru problemele aparute in asigurarea conditiilor de munca ale angajatiilor in functii sau meserii din mentenanta sau exploatarea instalatiilor feroviare si coordoneaza dialogul cu admin. de cale ferata prin Comitetele de Securitate si Sanatate in Munca (CSSM);

d)- aduce la cunostinta membrilor de sindicat, angajati in mentenanta sau exploatarea instalatiilor feroviare, informatii in legatura cu acordarea de ajutoare sociale materiale (cazuri, conditii, proceduri) atit din fondurile federatiei sau organizatiilor sindicale componete cit si din fondurile administratiei de cale ferata, conform prevederilor statutare sau ale CCM-ului si a altor reglementari in vigoare;………………

h) - in cazul revocarii din functie a Vicepresedintelui-Instalatii de catre Comitetul Director, atributiile acestuia vor fi preluate interimar de catre unul din membrii Biroului Permanent propus de catre Presedinte pina la sedinta extraordinara a Consiliului National unde se va proceda conform prevederilor prezentului statut.

25.6. – Vicepresedinte-Linii - functie de conducere executiva pentru un mandat de 3(trei) ani, ales dintre membrii organelor de conducere colectiva a organizatiilor sindicale legal constituite din – F.N.S.I.F. si care isi desfasoara activitatea profesionala ca angajat in functii sau meserii din constructia, intretinerea sau exploatarea si intretinerea mecanizata a liniilor de cale ferata, avind urmatoarele atributii :

a) - urmareste si raspunde de respectarea prevederilor din STATUT, coordoneaza si raspunde pentru buna desfasurare a activitatii sindicale a – F.N.S.I.F. ;

b) – este coordonatorul principal, din cadrul conducerii federatiei, al activitatii sindicale a membrilor organizatiilor sindicale legal constituite si a membrilor de sindicat afiliati individual din cadrul federatiei care sunt angajati in functii sau meserii din constructia, intretinerea sau exploatarea liniilor de cale ferata din Compania Nationala de Cai Ferate – CNCF « CFR » S.A. ;

c) - se informeaza, dezbate si propune solutii pentru problemele aparute in asigurarea conditiilor de munca ale angajatiilor in functii sau meserii din intretinerea sau exploatarea si intretinerea mecanizata a liniilor de cale ferata si coordoneaza dialogul cu administratia de cale ferata prin Comitetele de Securitate si Sanatate in Munca (CSSM);

d)- aduce la cunostinta membrilor de sindicat, angajati in constructia, intretinerea sau exploatarea si intretinerea mecanizata a liniilor de cale ferata, informatii in legatura cu acordarea de ajutoare sociale materiale (cazuri, conditii, proceduri) atit din fondurile federatiei sau organizatiilor sindicale componete cit si din fondurile administratiei de cale ferata, conform prevederilor statutare sau ale CCM-ului si reglementarilor in vigoare;………………………………

h) - in cazul revocarii din functie de catre Comitetul Director, atributiile acestuia vor fi preluate interimar de catre unul din membrii Biroului Permanent propus de catre Presedinte pina la sedinta extraordinara a Consiliului National unde se va proceda conform prevederilor prezentului statut.

25.7. – Vicepresedinte-Financiar - functie de conducere executiva si decizional operativa pentru un mandat de 3(trei) ani, ales dintre membrii organelor de conducere colectiva a organizatiilor sindicale legal constituite din – F.N.S.I.F. , cu urmatoarele atributii:

a) - urmareste si raspunde de respectarea prevederilor din STATUT, coordoneaza, dispune si raspunde pentru buna desfasurare a activitatii sindicale a – F.N.S.I.F. ;

b) – coordoneaza elaborarea si dezbaterea in vederea aprobarii a Regulamentului Financiar, avind permanent sarcina de a imbunatati prevederile acestuia in vederea desfasurarii in cit mai bune conditii a activitatii sindicale din punct de vedere financiar a – F.N.S.I.F. ; …………..

e) - are drept de semnatura asupra mijloacelor banesti dispuse a fi scoase din conturile bancare, coordoneaza si tine evidenta incasarii cotizatiei membrilor federatiei, atit de la organizatiile sindicale legal constituite cit si de la membrii de sindicat afiliati individual direct la – F.N.S.I.F. ;

g) – coordoneaza punerea la dispozitie Comisiei de Cenzori a tuturor informatiilor si actelor financiar- contabile pentru verificarea activitatii financiare desfasurata conform Regulametului Financiar in vederea intocmirii Rapoartelor Comisiei de Cenzori – C.C.;

h) - face cunoscute in sedintele ordinare ale B.P., C.D. si C.N. si ori de cite ori se solicita de membrii de sindicat, informatiile despre situatia financiara la acel moment a – F.N.S.I.F.; …. ……

j) – propune spre aprobare acordarea de ajutoare sociale materiale si tine evidenta dosarelor sociale si de ajutor material acordate pentru membri de sindicat afiliati individual direct la F.N.S.I.F.;……………..

m) - in cazul revocarii din functie de catre Comitetul Director, atributiile acestuia vor fi preluate interimar de catre unul din membrii Biroului Permanent propus de catre Presedinte pina la sedinta extraordinara a Consiliului National unde se va proceda conform prevederilor prezentului statut.

ART. 27.

Pot depune candidaturi pentru functiile de conducere uninominal alese in cadrul Biroului Permanent al F.N.S.I.F., pentru maxim doua mandate la termen pe aceeasi functie, membrii de sindicat care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute in statut specifice functiei de conducere in care doresc sa fie alesi. Cei alesi in functiile de conducere isi vor duce mandatele la indeplinire pina la termen, cu acordul lor, in cazul incetarii raporturilor de munca in urma pensionarii.

ART. 32.

REVOCAREA DIN FUNCTIE, indiferent care ar fi aceasta, a oricarui membru de sindicat ales uninominal in organele de conducere F.N.S.I.F. se va face printr-o Rezolutie a Comitetului Director in baza unei petitii semnate de cel putin cinci membrii ai Comitetului Director prin care se solicita aceasta revocare si care va fi prezentata si sustinuta de catre unul dintre semnatari in sedinta Comitetului Director.

In urma dezbaterilor se va adopta o Rezolutie de catre Comitetul Director, iar dupa caz se va proceda conform prevederilor prezentului statut.

 

Adaugă comentariu

Sunt permise numai comentariile în limba română


Codul de securitate
Actualizează